Rozważmy następujące fakty:

Przyczyna krótkiego zaświecenia się lampki ciśnienia oleju, a następnie jej nagłego zgaśnięcia jest zazwyczaj jedna: pusty filtr przez krótką chwilę tuż po wymianie. Stopery można spokojnie odłożyć na bok, ponieważ upływ czasu do zgaśnięcia tej lampki w najmniejszym stopniu nie świadczy o jakości filtra.

Oczywistą oznaką istniejącego zagrożenia jest sytuacja, w której lampka kontrolna nie gaśnie w ogóle. Świadczy to o krytycznie niskim ciśnieniu oleju. Oprócz niskiego poziomu oleju lub wadliwej pompy olejowej przyczyny takiej sytuacji mogą być też zależne od stanu filtra:

  • Zbyt wysoki opór przepływu wynikający z zamontowania nieprawidłowego lub słabego filtra
  • Zapełnienie filtra po upływie terminu jego wymiany

MANN-FILTER
— zawsze masz pewność

Stosując wysokogatunkowe produkty marki MANN-FILTER, możesz mieć pewność, że kiedy zaświeci się lampka kontrolna ciśnienia oleju, to nie ma to związku z filtrem. Nasze filtry są zgodne ze specyfikacjami OE i zaprojektowane w sposób gwarantujący niezawodne działanie. Poza tym są wyposażone w precyzyjnie pracujący zawór bocznikowy, każdorazowo idealnie

dopasowany do silnika i zawsze otwierający i zamykający się na czas. Tymczasem zawory bocznikowe montowane w tanich filtrach są często źle obrobione lub zawsze pozostają otwarte, co uniemożliwia takim filtrom skuteczną pracę. A tego niestety nie wskaże żadna lampka ostrzegawcza.

To nie kwestia czasu

W przypadku zamontowania filtra oleju bez wkładu filtra lampka kontrolna ciśnienia oleju zgaśnie natychmiast, ponieważ opór przepływu oleju będzie wówczas najmniejszy. Naturalnie nie będzie wtedy też zachodziła żadna filtracja. To właściwie ostatecznie wyjaśnia sprawę. Kiedy po włączeniu smartfona jego ekran błyskawicznie zapełnia się ikonami, nikt nie wyciąga na tej podstawie wniosku, że jest to wyjątkowo solidne i przydatne urządzenie.

Krótko i na temat: upływ czasu do zgaśnięcia lampki kontrolnej nie świadczy w żaden sposób o jakości zamontowanego filtra.

Quiz